Welkom

Welkom op de Wiki van casusgroep G.

Het thema die wij behandelen onze casusgroep is 'drugs- en alcoholgerelateerde overlast in de openbare ruimte: een integrale aanpak?'
Dit thema hebben wij verder uitgewerkt hier op onze Wiki.

Om van start te gaan hebben we allemaal een artikel gezocht omtrent dit onderwerp. Ieder heeft dit voor zich uitgewerkt en het resultaat hiervan kan je hier vinden.

Ondertussen hebben we de 1ste fase van dit werk achter de rug. In deze fase hebben we het theoretisch gedeelte verwerkt. In de 2de fase willen we deze theorie gaan toetsen met de praktijk. Onze casusgroep kreeg de stad Ieper toegewezen. Het is de bedoeling dat we op onderzoek gaan in deze stad om na te gaan in hoeverre zij geconfronteerd worden met 'drugs en alcoholgerelateerde overlast in de openbare ruimte'.

We hopen meer te weten te komen over deze problematiek aan de hand van interviews met belangrijke actoren (Bijvoorbeeld: Lokale politie, OCMW, Het rode kruis, het Kompas,…) Anderzijds vinden wij het ook belangrijk om eens te peilen naar de mening van de inwoners van de stad Ieper.

De leden van onze casusgroep zijn:
Aäron
Bram
Ed
Jef
Jelien
Kimberly
Stijn
Tessa
Tim