De Auteurs

a. Wie schreef het artikel? Wordt er in het artikel zelf informatie gegeven over de auteur(s)?

Els Borgesius en Roel Hermanides schreven dit artikel, maar er wordt zelf geen informatie gegeven over de auteurs in het artikel.

b. Wat vind je verder op internet over deze auteur(s). Dit kan algemeen, maar probeer zeker ook de site van zijn werkplek?

• Els Borgesius: Els haalt vooral haar inspiratie uit een mooie tekst, schilderij of muziek en ze is gedreven in de gezondheidszorg.

• Roel Hermanides: Roel heeft de richting psychologie gevolgd op de universiteit van Amsterdam in het jaar 1971 tot 1978.

c. Wat vertellen de cata
logi / databanken over de auteur(s); met andere woorden wat heeft deze auteur nog geschreven?

Els Borgesius:

- Zorgvernieuwing in de psychiatrie; een verkennend onderzoek naar zorgvernieuwingsprojecten van psychiatrische ziekenhuizen

- Hulpverleners en familie: partners in de zorg; een handleiding voor hulpverleners in de GGZ

Roel Hermanides:

- Concept Wet op de forensische zorg nog ver verwijderd van een voldoende