Definities En Moeilijke Woor

- winkelontzegging
- uitsluitingsmechanisme
- samenscholingsverboden
- BIBOB-Wetgeving
- hybriden
- gelegitimeerd
- pluralisering
- multilateralisering
- lokaalvredebreuk
- particulier
- repressief
- legaliteitsbeginsel
- instrumentarium
- ultimum remedium
- strafrechtelijke afdoeningsmodaliteit
- face-check
- publicus =
een verzameling van personen die bijeen zijn gebracht zonder dat daarbij wordt uitgegaan van de eigenschappen die zij gemeen zouden hebben. Op die manier kunnen we zelfs stellen dat elke veiligheidstechniek (CWO, Buurtnet, sms-alert, enzovoort) zijn eigen publiek creëert.
- objectivering
- schulduitsluitingsgrond