Interessante Bronnen Artikel

Literatuurbronnen:

- Bayley, D.H. & C.D. Shearing (2001) The New Structure of Policing. Description, Conceptualization, and Research Agenda. Washington D.C.: National Institute of Justice.

- Crawford, A. (2003) ‘‘Contractual governance’ of deviant behavior’. Journal of Law and Society, 30(4): 479-505.

- Ericson, R.V. (2007) Crime in an Insecure World. Cambridge: Polity Press.

- Hajer, M. en A. Reijndorp (2001) Op zoek naar nieuw publiek domein. Analyse en strategie. Rotterdam: Nai Uitgevers.

- Peters, A.A.G. (1972) ‘Het rechtskarakter van het strafrecht’. In: Y. Buruma (ed.), 100 jaar strafrecht. Klassieke teksten van de twintigste eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press (1999).

- Pieterman, R. (2008) De voorzorgcultuur. Streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

- Politie (2003) Tegenhouden troef. Een nadere verkenning van tegenhouden als alternatieve strategie van misdaadbestrijding. Projectgroep opsporing.

Internetbronnen:

- www.bof-denhaag.nl/cwo/documenten/Protocol_CWO_Binnenstad_Den_Haag.pdf (3), geraadpleegd op 18 september 2008.

- www.bof-denhaag.nl/cwo/meer_info/ (4), geraadpleegd op 18 september 2008.

- www.denhaag.nl/Docs/bsd/veiligheid/FactsheetKVOCollectieveProjecten200702.pdf, geraadpleegd op 21 september 2008.

- www.hetccv.nl/binaries/ccv/dossiers/ondernemen/kvo/convenant-winkelontzegging-arnhem.pdf (1), geraadpleegd op 18 september 2008.

-www.hetccv.nl/dossiers/Ondernemen/Keurmerk_Veilig_Ondernemen/Aanpak_winkelgebieden/?more (2), geraadpleegd op 18 september 2008.