Organisaties Bij Artikel Bet

- CWO = De Collectieve Winkelontzegging

- Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing

- BOF = Binnenstad Ondernemers Federatie

- Winkeliersvereniging Den Haag City Center

- KVO-w

- CBP = College Bescherming Persoonsgegevens

- Openbaar Ministerie

- Politie