Publicaties Binnen Handberei

Uitgekozen referentie artikel: Hajer, M. en A. Reijndorp (2001) Op zoek naar nieuw publiek domein. Analyse en strategie. Rotterdam: Nai Uitgevers.

Auteurs: M. Hajer en A. Reijndorp

Publicaties M. Hajer: (samenvatting tekst)
- STERKE VERHALEN (2010)
- AUTHORITATIVE GOVERNANCE (2009)
- MEERVOUDIGE DEMOCRATIE (2006)
- EEN PLAN DAT WERKT (2006)
- LEVEN IN DE RISICOSAMENLEVING (2005)
- DELIBERATIVE POLICY ANALYSIS (2003)

Publicaties A. Reijndorp: (volledige tekst donwloadbaar)
- DE GEEST VAN DE NIEUWE STAD (2006)
- DE CAMPUS ALS PUBLIEK DOMEIN (2009)
- HERITAGE DISCOURSE AND PUBLIC SPACE (2004)
- OOG VOOR DE AL AANWEZIGE MIDDENGROEPEN (2006)
- HERITAGE DISCOURSE AND PUBLIC SPACE (2004)