Referentie Artikel

Referentie artikel internetversie:

Wesselink, L, Schuilenburg, M, Van Calster, P. (2009). De Collectieve Winkelontzegging. (16 November 2010), http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschriftveiligheid/2009/1/TvV_1872-7948_2009_008_001_002

Referentie artikel PDF-document:

De Collectieve Winkelontzegging (2009). Shoplifters of the world, unite and take over (The Smiths). Artikel (PDF-document). Geraadpleegd op 23 november 2010, op http://casusgroepg.wdfiles.com/local--files/de-collectieve-winkelontzegging/artikel%20bju%20tijdschriften%20(3).pdf