Structuur Artikel

Het artikel is opgebouwd uit een titel met daaronder de namen van de auteurs. Daaronder volgt een kleine toelichting over de titel.
Het artikel is onderverdeelt in de volgende zaken:

- Inleiding
- Overlast in de binnenstad
- De CWO concreet
- Voor(bij) het strafrecht
- Publiek gezocht
- Juridische vraagstukken
- Besluit
- Literatuur
- Internet