De Structuur Van Het Artikel

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst?

Het is een mooie doorlopende tekst die onderverdeeld is in duidelijke alinea’s.

b. Wat zijn de tussentitels?

- Overlast
- Een cultuur van gedogen
- Beheersen en behandelen?
- Integraal drugsbeleid
- Een visie op verslaving
- Een visie op drugs- en alcoholgebruik en de overlast

c. Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst?

Volgens de regels van refereren die we gezien hebben in de les. De bronnenlijst staat achteraan in het artikel.

d. Wat valt je verder nog op inzake structuur?

Er staat een foto bij van de GGZ-instellingen als verduidelijking van hun werk.