Referentie Artikel

Borgesius, E., & Hermanides, R (red.) (2008). Drugs en drugsoverlast in de psychiatrie. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid. Utrecht:Trimbos Instituut

Dit artikel heb ik geraadpleegd op 23 november 2010