Synthese

Inleiding
De meeste GGZ-instellingen hebben nog geen concrete oplossing over hoe ze de drugs- en alcoholproblematiek in hun eigen instelling gaan aanpakken, want in ongeveer de helft van de instellingen gebruikt minstens een kwart van de patiënten alcohol of drugs.

Overlast
ze hebben meer en meer te maken met drugsdealers die de patiënten dwingen om alcohol en drugs te kopen en te verkopen aan hun medepatiënten.

Een cultuur van gedogen
De instellingen leren de patiënten hoe ze met hun problemen moeten omgaan en maken de taboesfeer van drug dan ook bespreekbaar.

Beheersen en behandelen?
De meeste instelling vinden dat ze om de problemen van de patiënten op te lossen ze hen beter moeten screenen en dan pas behandelen. Dit doen ze onder andere door de patiënten beter te laten beheersen van bijvoorbeeld drugs, want wanneer mensen een product niet nodig hebben gaan ze het dan ook niet kopen en dat proberen ze stap voor stap te doen met de drugshandel. In samenwerking met de politie proberen ze dan ook het instellingsterrein af te schermen van dealers.

Integraal drugsbeleid
Wanneer de patiënten succesvol willen afkicken gaat dit veel vlugger in een veilige omgeving, waar de dealers geen vat krijgen op de patiënten zelf.

Een visie op verslaving
Wanneer men spreekt over een verslaving is er sprake van een chronische hersenziekte in combinatie met een destructieve levensstijl. Deze hersenschade is dan ook niet volledig te herstellen.

Een visie op drugs- en alcoholgebruik en de overlast
Elke instelling maak een eigen beleid op om de overlast op hun terreinen te doen verminderen en gaat hun samenwerking met de politie nog meer doen slagen.