Aanvullende bronnen

De volgende bronnen kunnen eventueel geraadpleegd worden als aanvulling op het artikel

Eggen, A. th.J. & Heide, W. van der (red.) (2005). Criminaliteit en rechtshandhaving 2004. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

EU-drugsstrategie (2005-2012), 15074/04. http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/04/st15/st15074.nl04.pdf

EU-drugsactieplan (2005-2008), 9100/05. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XG0708(01):NL:NOT

Kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel, 2002/584/JBZ. http://www.europa-nu.nl/id/vi8rm30082z4/wijziging_van_kaderbesluit_2002_584_jbz

Kooijmans, T. (2003). De SOV ontmaskerd. Sacties, 1, pp. 8-15. http://books.google.be/books?id=7OxiGPIUbogC&pg=PA670&lpg=PA670&dq=Kooijmans,+T.+(2003).+De+SOV+ontmaskerd.+Sacties,+1,+8-15.&source=bl&ots=w_3YMEFypc&sig=-TF4kk3r76zbPKTe4e3_m8ZLdJ4&hl=nl&ei=61gPTeXsIMXoObOUqe0I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Struijk. S. (2005). De nieuwe ISD maatregel; een kritische verkenning van wetgeving en praktijk. Sancties, pp. 48-57.