De Structuu

De tekst begint met een stevige inleiding. Wel belangrijk om te vermelden is dat de schrijver van
Nederlandse afkomst is, en dus het artikel bij gevolg geschreven is volgens de Nederlandse wet
en gewoontes.

Hieronder vind je de tussentitels waaruit het artikel is opgebouwd.

Nationale mogelijkheden binnen internationale verplichtingen.
• Europese invloed op ons drugsbeleid.
• Schiphol en da aanpak van bolletjesslikkers.
• Van VOS naar ISD.
• Hernieuwde aanpak van handel en gebruik van cannabis.
• Streng in de Europese pas.
• Literatuur.