Interessante bronnen

Hieronder kun je alle bronnen terug vinden die geraadpleegd werden om het artikel te schrijven. Deze bronnenlijst werd letterlijk overgenomen uit het artikel.

Bron van het artikel:

Neve,R en Van Ooyen-Houden,M. (2006) Een verboden genotsmiddel als exportproduct- XTC in de lage landen en de reactie van de overheid. Geraadpleegd op 3 november 2010, op __http://www.bjutijdschriften.nl/zoek__

Bronnenlijst:

- Abraham, M.D., Kaal, L.H. & Cohen, P. D.A. (2002). Licit and illicit drug use in the Netherlands,2001. Amsterdam: Cedro/Mets & Schilt.

-Adelaars, A. (1994). Ecstasy, de opkomst van een bewustzijnsveranderend middel. Amsterdam:In de Knipscheer.

-Bakker, I., Ruth, A. van & Goossens, K. (2000). Wie wat anders wil, heeft iets uit te leggen.Nijmegen: ITS.

-Blickman, T. (2004). The Ecstasy Industry, Exploring the Global Market. Amsterdam:Transnational Istitute.

-Brussel, G.H.A. van (1991). XTC, een nieuwe soft drug? Nederlands Tijdschrift voorGeneeskunde, 135(44).

-Cortebeeck, G. (1994). De XTC-mafia. Antwerpen/Baarn: Hadewijch.

-De Ruyver, B. (2006). Drugs in de Lage Landen, de Belgische kant van het verhaal. Justitiële verkenningen, 32(1), 135-145

-DEA (2001). //Ecstasy: Rolling Across Europe. //Arlington: Office of International Intelligence, Drug Enforcement Administration (DEA).

-Decorte, T. (red.) (2005). Ecstasy in Vlaanderen. Leuven/Voorburg: Acco.

-DIMS (2005). Drugs Informatie en Monitoring Systeem, Jaarbericht 2004. Utrecht: Trimbosinstituut

-Fromberg, E. (1990). XTC, een nieuwe softdrug.Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en Andere Psychotrope Stoffen, 16(4), 150-158.

-Gruppo Abele (2003).// Synthetic Drugs Trafficking in Three European Cities: Major Trends and the Involvement of Organised Crime.// Turin: Gruppo Abele.

-Huisman, S. (2005). //Criminaliteitsbeeldanalyse Synthetische Drugs. //Helmond: KLPD, dienst Nationale Recherche.

-Husken, M. & Vuijst, F. (2002). XTC Smokkel. Amsterdam: De Boekerij.

-Kleemans, E.R., Berg, E.A.I.M. van den & Bunt, H.G. van de (1998). Georganiseerde criminaliteit in Nederland: Rapportage op basis van de WODC-monitor. Den Haag:WODC.

-Korf, D.J. (1987). //Heroïnetoerisme II: resultaten van een veldonderzoek onder 382 buitenlandse dagelijkse opiaatgebruikers in Amsterdam. //Amsterdam: Instituut voor Sociale Geografie,UvA.

-Korf, D.J. (1998).// Antenne 1997; trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.// Amsterdam: De Jellinek.

-Korf, D.J., Blanken, P. & Nabben, T. (1991).// Een nieuwe wonderpil? Verspreiding, eff ecten en risico’s van ecstasygebruik in Amsterdam.// Amsterdam: Jellinek Centrum.

-Korf, D.J. & Verbraeck, H.T. (1993).// Dealers en dienders.//Amsterdam: Criminologisch Instituut Bonger.

-Kusters, H.M. (2005) Moving Markets? Presentatie op symposium Syndec 2, 22-23 november 2005, www.syndec.org

-McIntosh, M. (1975). The Organization of Crime. London: MacMillan.

-Monshouwer, K., Dorsselaer, S. van, Gorter, A., Verdurmen, J. & Vollebergh, W. (2004).
Jeugd en riskant gedrag: kerngegevens uit het peilstation onderzoek (2003). Roken, drinken,drugsgebruik en gokken onder scholieren vanaf 10 jaar. Utrecht: Trimbos-instituut.

-Nabben, T. & Korf, D.J. (2000). De Combi-Roes: gecombineerd gebruik van alcohol met cannabis,cocaïne, XTC en amfetamine. Amsterdam: Th
ela Thesis.

-Nabben, T. & Korf, D.J. (2004). Nl.Trendwatch 2003. Gebruikersmarkt uitgaansdrugs in Nederland. Amsterdam: Rozenberg.

-Nabben, T., Quaak, L. & Korf, D.J. (2005). NL.Trendwatch. Gebruikersmarkt uitgaansdrugs in Nederland 2004-2005. Amsterdam: Rozenberg.

-NDM (2004). Nationale Drug Monitor, Jaarbericht 2004. Utrecht: Trimbos-instituut.

-Neve, R.J.M., Van Ooyen-Houben, M.M.J., Snippe, J., Bieleman, B., Kruize, A. & Bijl, R.V.(2005). Samenspannen tegen XTC, tussentijdse evaluatie van de XTC-Nota. Den Haag: WODC.

-ONDCP (2004). MDMA (Ecstasy) Fact Sheet. Washington: Office of National Drug Control Policy.

-Saunders, N. (1993). E for Ecstasy. London: Nicholas Saunders.

-Schrooten, J. (2005). De samenstelling van xtc en pill testing. In: T. Decorte (red.), Ecstasy in Vlaanderen. Leuven/Voorburg: Acco.

-Spapens A. & Fijnaut, C. (2005). Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn,deel 1. Antwerpen/Oxford: Intersentia.

-Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 760, nr. 1. Notitie over het beleid inzake XTC.

-Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23 760, nr. 14. Samenspannen tegen XTC. Een plan
van aanpak ter intensivering van het Nederlandse beleid inzake synthetische drugs.

-UNODC (2004). World Drug Report 2004. Vienna: United Nations Offi ce for Drugs and Crime.

-UNODC (2005). World Drug Report 2005. Vienna: United Nations Offi ce for Drugs and Crime.

-Van Havere, T. (2005). Onderzoek naar trends qua druggebruik in het uitgaansleven. In:T. Decorte (red.), Ecstasy in Vlaanderen. Leuven/Voorburg: Acco.

-Vanhyfte, C. (2005).// De aanbodzijde van ecstasy: synthetische-drugsproductie in Belgie. In: T. Decorte (red.), Ecstasy in Vlaanderen.// Leuven/Voorburg: Acco.

-VWS (1995).// Stadhuis en House, handreikingen voor gemeentelijk beleid inzake grootschalige manifestaties en uitgaansdrugs.// Rijswijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

-White House (2004).// Annual Presidential Determinations of Major Illicit Drug-Producing and Drug-Transit Countries//, September 16, 2004. Washington: White House Office of the Press Secretary.

-White House (2005). Memorandum for the Secretary of State: Presidential Determinations of Major Illicit Drug-Producing and Drug-Transit Countries, September 15, 2005. Washington: White House Offi ce of the Press Secretary.