Lijst met moeilijke woorden

Hieronder vind je de moeilijke woorden met een woordverklaring uit de tekst terug.

Causaliteitsonderzoek: onderzoek naar oorzaak en gevolg
Confisqueren: gerechtelijk in beslag nemen, verbeurdverklaren
Culmineren: zijn toppunt bereiken
Entactogene: aanraking bevorderende
Epidemiologisch: betrekking hebben op een epidemie
Facilitator: persoon, groep of instelling die een ontwikkeling of proces faciliteert
Gedogen: onder bepaalde omstandigheden toelaten wat wettelijk verboden is
Incidenteel: onregelmatig plaatsvindend
Indicatie: aanwijzing
Infiltrant: iemand die infiltreert, een spion
Intensiveren: krachtiger maken, versterken
Justitiële: gerechtelijk
Methodologie: hulpwetenschap die de manieren bestudeert waarop problemen moeten worden opgelost
Multidisciplinair: betr. hebbend op een aantal vakken
Precursor: iets dat onvermijdelijk aan iets anders voorafgaat
Relateren: in verband brengen met iets
Significant: statistisch verantwoorde conclusies toelatend, veelbetekend
Spagaat: voor een dilemma staan
Substituut: plaatsvervanger
Veldwerk: onderzoek in de praktijk