Synthese Artikel

Synthese artikel IN PDF

Synthese artikel in WORD

SYNTHESE ARTIKEL

Het artikel gaat over Nederland en België die gezien worden als de belangrijkste productielanden van XTC van de wereld. Doordat de XTC- branche illegaal is, is het moeilijk om volledige informatie te vinden omtrent de productiecijfers. De cijfers gaan vooral over de inbeslagnames van XCT die in Nederland werd geproduceerd, daardoor zijn deze niet geheel dekkend.

In België werd recent onderzoek gedaan naar het XTC gebruik in het uitgaansleven. In 2003 werden hierbij vragenlijsten uitgedeeld aan uitgaanders. Uit dit onderzoek bleek dat 1/5 van de ondervraagden het laatste jaar XTC had gebruikt. Van die gebruikers was 80% van het mannelijke geslacht, en het gebruik nam toe naarmate de leeftijd toenam. Vaak wordt XTC gebruikt in combinatie met alcohol en cannabis.

Naast XTC wordt i het uitgaansleven vaak gebruik gemaakt van de legale drug alcohol. In de Nederlandse regeringsnota ‘Samenspannen tegen XTC’ suggereert men dat de beperking van de verkrijgbaarheid van XTC, door toenemende opsporingsdruk kan leiden tot het experimenteren met nog gevaarlijkere middelen zoals cocaïne.

In Nederland wordt sinds 1992 gebruik gemaakt van Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) om de kwaliteit en samenstelling van de XTC tabletten in de gaten wordt gehouden. In België is dit het Early Warning Systeem dat alcohol- en drugsinstanties waarschuwt bij het aantreffen van gevaarlijke tabletten bij inbeslagnames.

In Nederland was het eind jaren tachtig nog geen uitgemaakte zaak dat XTC tot de harddrug behoord. Ook België wachtte tot 1988 om XTC te plaatsen op de lijst met verboden drugs. België en Nederland behoren tot de laatste landen die XCT willen verbieden (vaststelling in 2005). Sindsdien is Nederland de grootste exporteur van XTC. Het feit dat Nederland later was dan de andere landen om XTC te verbieden, speelt waarschijnlijk een rol bij de productie in Nederland.

Nadat in 1988 het eerst XTC labo in Nederland ontmanteld werd, volgde in 1989 het eerste labo in België. In de jaren negentig tot 2003 steeg het aantal labo’s dat jaarlijks ontdekt werd van één tot ongeveer zeven. Aanvankelijk bevond de XTC- branche in België zich vooral aan de grensstreek. Nu jaren later is dit meer verspreid. Dit komt vermoedelijk door de opsporingsdruk in Nederland die is toegenomen.

Het komt nu vaker voor dat Nederlandse producenten zich in België komen vestigen. Dit doen ze doordat er vele afgelegen plaatsen zijn waar zelden wordt gecontroleerd. Ook speelt het een rol dat PMK( de grondstof van XTC) in België makkelijker te verkrijgen is.

De vraag naar XTC in Nederland daalt recentelijk, terwijl de vraag toeneemt in Zuidoost- Azië en Australië. Nu is er dus de vraag als Nederland voor de handel zal meegaan naar de Oostelijke richting. Sinds korte tijd is de invoer van PMK in Nederland gedaald, dit zou te wijten zijn aan de toenemende opsporingsinspanningen.