Info Over De Auteurs Van Het Artikel

Over de auteurs

Titel artikel: Een verboden genotspil als exportproduct - XTC in de lage landen en de reactie van de overheid
Auteurs : Rudie Neve en Marianne van Ooyen-Houben
Tijdschrift: Tijdschrift voor Criminologie 2006 (48) 2

Context van het artikel

Het artikel werd geschreven door Rudie Neve en Marianne van Ooyen- Houben. Rudie Neve is een socioloog die werkzaam is aan de universiteit van Maastricht. Door zijn naam even te googelen kom je te weten dat hij onder andere een juridisch boek heeft geschreven die een beeld vormt van de soorten criminaliteit en hun daders. (http://www.juridischboek.nl/auteur/17501/rudie_neve)

In het artikel wordt besproken welke samenhang er is tussen de export van XTC naar België en Nederland. Door veldwerk van deze Nederlandse onderzoekers is inzicht verkregen in de samenhang tussen XTC-gebruik en stijlen in het uitgaansleven.

Structuur
Het artikel heeft een hoofdtitel met daaronder een ondertitel. Het is opgebouwd uit volgende tussentitels:
• Oorsprong en introductie in de lage landen
• Gebruik in de uitgaanswereld en elders
• Export uit Nederland leidt tot opname in de Opiumwet
• Productie in België
• XTC-beleid in Nederland
• Druk op Nederland opgevoerd: de USD en de Nota Samenspannen tegen XTC
• Internationale XTC-trends en de Nederlands/Belgische betrokkenheid
• Verplaatsing van de ‘Nederlandse’ productie?
• Minder Nederlandse betrokkenheid verbetert imago

De tussentitels zorgen voor structuur in het artikel.

REFERENTIES:
Achteraan in het artikel vind je een bronnenlijst van bijna 2 bladzijdes. Het gebruiken van meerdere bronnen zorgt ervoor dat de inhoud betrouwbaar is. Ook in het artikel werden bronnen reeds gerefereerd.