Interessante Bronnen

literatuur bronnenlijst

 • Brouwer, J.G. & A.E. Schilder (2008) Wijken voor orde: over nieuwe geboden en verboden.

RegelMaat, 3, 88-101.

 • Cachet, L., N. Karsten & L. Schaap (2009) Zorg dat het een prachtbaan blijft. In: Tussen

trends en toekomst. Verkenning van de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie.

 • Den Haag: Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
 • Hennekens, H.Ph.J.A.M (2004) Openbare orderecht. Deventer: Kluwer.
 • Jong, M.A.D.W. de (2003) Bestuurlijke ophouding: Lelijk eendje voor het leven. NJCM-bulletin,

962-978.

 • Jong, M.A.D.W. de (2004) De opgetuigde burgemeester. Over de uitbreiding van de

bevoegdheden tot handhaving van de openbare orde. De Gemeentestem, 7219,
673-685.

 • Jong, M.A.D.W. de (2007) De burgemeester als misdaadbestrijder: reddingsboei of dwaallicht?
 • In: L.J.J. Rogier, M.A.D.W. de Jong, C.M. Bitter & F.W. Bleichrodt, Bestuursrechtelijke

aanpak van criminaliteit en terrorisme. Den Haag: Boom Juridische uitgevers,
61-120.

 • Leers, G. (2008) Geef de burgemeester terug aan de mensen! (Burgemeesterslezing, 10 september

2008). Den Haag: Stichting Atrium en Deloitte.

 • Mein, A.G. (2009) Bestuurlijke handhaving in de openbare ruimte versterkt. Security management,

2009(3), 14-15.

 • Mein, A.G. (2010) Voorzorg en bestuurlijke handhaving. In: R. Pieterman & M. Hildebrandt

(red.), Zorg om voorzorg.

 • Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Muller, E.R., L.J.J. Rogier, H.R.B.M. Kummeling e.a. (2007) Bestuur, recht en veiligheid:

bestuursrechtelijke bevoegdheden voor openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding.

 • Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Noije, L. van & K. Wittebrood (2008) Sociale veiligheid ontsleuteld. Veronderstelde en werkelijke

effecten van veiligheidsbeleid.

 • Den Haag: SCP.

21 Vergelijk het kamerdebat naar aanleiding van de notitie Burgemeester & Veiligheid, Kamerstukken

 • II 2009/10, 30 657, K en 28 684, nrs. 241 en 205, en het kamerdebat naar aanleiding van het

rapport van het SCP Overlast en verloedering ontsleuteld, Kamerstukken II 2009/10, 28 684,
nr. 265.
Tijdschrift voor Veiligheid 2010 (9) 3 43
Arnt Mein

 • Pieterman, R. (2008) De voorzorgcultuur. Streven naar veiligheid in een wereld vol risico en

onzekerheid.

 • Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Rogier, L.J.J. (2006) Preventieve bestuurlijke handhaving (oratie Rotterdam).
 • Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Rogier, L.J.J. (2007) De aanpak van criminaliteit en terrorisme; verschuiving van strafrecht

naar bestuursrecht. In: L.J.J. Rogier, M.A.W.D. de Jong, C.M. Bitter & F.W.

 • Bleichrodt, Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme.
 • Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 9-57.
 • Sackers, H.J.B. (2010) Herder, hoeder en handhaver. De burgemeester en het bestuurlijk sanctierecht

(oratie Nijmegen). Nijmegen: Radboud Universiteit.
44 Tijdschrift voor Veiligheid 2010 (9) 3