Referentie Artikel Volgens Internetbron

Wesselink, L, Schuilenburg, M, Van Calster, P. (2009). De Collectieve Winkelontzegging. (16 November 2010), http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschriftveiligheid/2009/1/TvV_1872-7948_2009_008_001_002