Referentie Artikel Volgens Pdf Document

De Collectieve Winkelontzegging (2009). Shoplifters of the world, unite and take over (The Smiths). Artikel (PDF-document). Geraadpleegd op 23 november 2010, op http://casusgroepg.wdfiles.com/local--files/de-collectieve-winkelontzegging/artikel%20bju%20tijdschriften%20(3).pdf