Structuur Van De Tekst
  • het artikel is goed opgedeeld, het bevat een inleiding en enkele koptitels. Desondanks mis ik wel een slot waar een vorm van conclusie in staat. De tekst binnen de verschillende titels vind ik wel doorlopend, wel is er gebruik gemaakt van enters om het overzichtelijker te maken. Toch verkies ik liever witruimtes. Duidelijk is het dus wel.
  • De tussentitels zijn:

- inleiding
- de bestuurlijke handhavingsbevoegdheden in vogelvlucht
- de groeiende aantrekkingskracht van het bestuursrecht
- de maatschappelijke contex
- de consequenties voor de positie van de burgemeester
- literatuur.

  • de referenties zijn opgemaakt in een bronnelijst bij het titeltje ‘literatuur’. Ook in de tekst zelf wordt er met voetnoten gewerkt om te refereren. Opvallend is dus wel de verzorgdheid en duidelijkheid van het refereren. Het komt niet slordig over aangezien ze in de tekst met voetnoten werken.