De rust is weergekeerd : synthese

Hier heb je de synthese van mijn artikel, deze is weliswaar wat langer dan afgesproken maar enjoy!

Synthese

Voor de jaren zeventig gaven ze vooral aandacht aan het cannabisgebruik, dat leidde tot een justitiële aanpak. Daarna veranderde het toneel, dit samen met de opkomst van de heroïne. Hierna kwamen de wiet en de ecstasy die alle aandacht kregen. In de tijd die hierop volgde had Nederland het erg moeilijk met het vormen van een beleid.

Ruim twintig jaar later was het zo dat niemand echt geloofde in een legalisering, althans een vergaande liberalisering. Toch werd een harde aanpak, gekoppeld aan een gedwongen afkick ook voorgesteld. Nu is de rust er grotendeels teruggekeerd, ze spotten de druggebruikers niet echt meer in de media. De problemen rond de illegale productie en verkoop zijn helaas gebleven. Uit onderzoek blijkt ook dat het niet is zoals ze verwachtten. Ze dachten namelijk dat jongeren steeds meer gingen gebruiken op jongere leeftijd, dit is niet zo, de groep chronisch verslaafden is ouder.

Er heerst een verstoorde tussen de samenleving en de drugs. Ook met de gebruikers hiervan. De gebruikers hebben meer kans op gezondheidsrisico’s. De houding van de samenleving is hier tegenover heel afwijzend. De rokers komen ook aan bod, dit met betrekking tot de verslavingszorg. Voor rokers is nauwelijks professionele hulp beschikbaar. Drugsverslaafden gaan minder snel om hulp vragen omdat ze zich niet goed voelen tegenover de samenleving.

Het Nederlandse beleid was wel zeer goed, daar zijn terecht veel goede dingen over gezegd. Maar er verandert wel weinig aan de hoofdlijnen van het beleid door de jaren heen. Als er dingen aangepast worden, is dit eerder met betrekking tot de regelgeving.

Het is niet duidelijk te zeggen dat in de toekomst het aantal gebruikers en/ of verslaafden zal afnemen. Uit studies kunnen we aannemen dat het gebruik van alcohol en tabak de komende jaren eerder zal dalen dan stijgen. Als je de gebruikers van drugs vergelijkt met die van alcohol en tabak, dan kan je zeggen dat drugs ondergeschikt is.